A Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyar Nyelvi Képzésekért, Diaszpóra és Balassi Programokért Felelős Főosztálya ösztöndíjpályázatot hirdet a 2024 nyarán megrendezésre kerülő Balassi Nyári Egyetemen való részvételre. A pályázat célja, hogy az elnyerhető ösztöndíj segítségével a Balassi Nyári Egyetemen résztvevők fejleszthessék magyarnyelv-tudásukat, valamint elmélyíthessék és megerősíthessék Magyarországgal kapcsolatos ismereteiket. 

A pályázók köre:

1. a képzés kezdetéig a 18. életévét betöltő, nem magyar származású, külföldi állampolgárságú személyek.

2. a képzés kezdetéig a 18. életévét betöltő, magyar származású, a Kárpát-medencén kívüli diaszpórában élő, az Európai Unió valamely tagországának állampolgárságával rendelkező személyek.

A pályázati felhívás magyar és angol nyelven a KKM Balassi Ösztöndíjprogram honlapján, a balassieducation.hu website-on található: magyar nyelven: https://balassieducation.hu/hu/osztondijpalyazatok/balassi-nyari-egyetem-osztondijpalyazata-2024/

angol nyelven: https://balassieducation.hu/en/call-for-applications/call-for-applications-balassi-summer-university2024/

Pályázati határidő: 2024. március 28.