Tisztelt Ügyfeleink!

 

​Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló 2019. évi LV. törvény és az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 176/2019. (VII. 18.) kormányrendelet rendelkezései alapján, ha a magánútlevél iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező - ha a személyi adat és lakcímnyilvántartásban (továbbiakban: SZL) nem szerepel – a személyi- és lakcímadatainak nyilvántartásba vételére irányuló eljárást hivatalból kell megindítani. A nyilvántartásba vételnek pedig kizárólag akkor van helye, ha a kérelmező anyakönyvi eseménye az anyakönyvi nyilvántartásban már szerepel.

 

Fentiek alapján, amennyiben az útlevél kérelmezésekor lefolytatott ellenőrzés során a konzuli tisztviselő megállapítja, hogy a kérelmező személyes adatai korábban nem kerültek be a SZL nyilvántartásba (pl. magyar állampolgár külföldön született gyermeke esetén), vagy passziválásra kerültek, akkor az útlevélkérelem felvételével egyidejűleg, hivatalból gondoskodik ennek pótlásáról. Amennyiben pedig a kérelmező még nem szerepel az anyakönyvi nyilvántartásban (pl. magyar állampolgár külföldön született gyermeke születésének anyakönyvezése Magyarországon még nem történt meg), úgy az eljáró konzul az útlevélkérelem felvételével egyidejűleg a (hazai) anyakönyvezési eljárás lefolytatásáról is intézkedik.

 

Figyelemmel az előbbiekre, felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy fenti esetekben az útlevél kérelmezésekor az SZL nyilvántartásba vételi adatlap kitöltéséről, valamint – amennyiben még nem történt meg – az anyakönyvi esemény (pl. születés) bejegyeztetéséről is gondoskodni szíveskedjenek.

 

 

Frissítve: 2019. 08. 02.