Összefoglaló a magyar felsőoktatási intézmények számára


Fizetős diákok toborzása a Kínai Népköztársaság területén sok időt, energiát, pénzt és türelmet igénylő feladat. Ám valóban óriási az országban a színvonalas oktatás iránti kereslet, tehát érdemes mégis nekivágni a feladatnak – ahogy teszi azt nagyon sok nyugat-európai és amerikai egyetem.

A helyi igények Kínán belül is erősen eltérnek. Az egyetemet kereső kínai diákok rangsorában a kínai világvárosi (elsősorban Peking és Sanghaj) egyetemek képzései állnak az első helyen, mert ezek jól használható diploma mellett kiváló kapcsolati hálót [1] is adnak. A második helyen állnak a világ legrangosabb egyetemei (Yale, Harvard, Oxford stb.), a harmadik helyen a nagyobb nyugat-európai egyetemek. Magyarország ezek után helyezkedik el. Gondot jelent, hogy még mindig kevés az érdeklődők információja hazánkról, félnek a kommunikációs nehézségektől, hiszen nem angol anyanyelvű országról van szó.
Mivel a pekingi és sanghaji fiatalok számára − többek között anyagi helyzetüknek köszönhetően − a legnevesebb helyi és külföldi felsőoktatásban való részvétel lehetősége adott, így ezekben a városokban a magyar felsőoktatás iránt nincs kiemelkedő érdeklődés. Itt elsősorban az MA, de legfőképpen a PhD képzések népszerűsítése javasolt, illetve együttműködés keretén belül különösen a közös diplomát nyújtó képzések megvalósítására nyitott a kínai partner.
A kínai vidéki városokban viszont a helyi lehetőségeknél jobbat kínál a magyar egyetemi képzés, ezért ott nagyobb az érdeklődés a magyar képzések iránt (már akár BA szinttől is!). Itt viszont problémát jelenthet a gyenge angol nyelvtudás és a beilleszkedési nehézségek, az otthoni egyetemeknek tehát külön gondot kell fordítaniuk az angol előkészítő kurzusokra, valamint a stabil szolgáltató háttér megteremtésére.

A hatékony promóció érdekében tisztában kell lenni néhány további sajátossággal:
• Kínában a család közös döntése – és általában a szülőké, mintsem a gyereké –, hogy hová megy a fiatal továbbtanulni, ezért alapvető, hogy a szülőket tájékoztassuk. Kínai nyelvű anyagra (!) van tehát szükség, amelyet a szülők is el tudnak olvasni, és amely elsősorban a magas oktatási színvonalat, a jó közbiztonságot és a személyes segítséget emeli ki.
• A kínaiak rendszerint nagyon pragmatikusak. Az a fontos, hogy mit kapnak és mennyiért. Nagyon precíz információt várnak: a felvételi követelmények pontos meghatározásán és az elvárt, konkrét nyelvvizsga [2] (elsősorban IELTS!) és szintjének meghatározásán túl (itt elsősorban IELTS) milyen diploma, mennyi idő alatt, milyen áron sajátítható el, és hol használható fel. A korábbi időszakkal ellentétben most már nem célja a kínai diákoknak az emigráció. Elsősorban abban gondolkoznak, mit tudnának tanulni külföldön, ami Kínába visszatérve növeli az értéküket a munkaerőpiacon.
• Általános promócióra nagyon sokat lehet költeni – kis megtérüléssel. Egyelőre még egyetlen magyar egyetem sem márkanév Kínában, ezért nincs sok értelme újságokban megjelenni. Az itteni közönséget meg kell győzni, beszélgetni kell velük – a legjobb meggyőző erő pedig egy ismerős személyes tapasztalata.
• Az óriási igény a külföldi oktatás iránt rengeteg diáktoborzó ügynökséget hozott létre. Ezek egy része nem megbízható. Ezt a kínai közönség is tudja. Azonban a kínaiak rendszerint rájuk vannak utalva – legalábbis addig, amíg máshonnan nem kapják meg ugyanazt a szolgáltatást. A kínaiak húzódoznak az angol nyelvű kommunikációtól, félnek, hogy valamit rosszul írnak vagy félreértenek. Amíg egy intézménnyel nem tudnak kínaiul kommunikálni, kénytelenek ügynökségen keresztül tenni azt.
Ami az elindulást, a sikeres érvényesülést segíti:
• kínai nyelven elérhető információk a honlapon;
• kínai nyelvű szóróanyagok, amelyeket az oktatási vásárokon lehet osztogatni;
• állandó kontakt-személy az intézménynél, aki tud kínaiul levelezni és telefonálni (kínai anyanyelvű javasolt).
A hosszú távú jelenlét érdekében a következőket javasoljuk:
• Kínán belül népszerűsíteni kell az adott intézményt: erre a legmeggyőzőbb, legelfogadottabb módszer az azonos profilú partnerintézményekkel történő együttműködések kialakítása, közös projektek indítása, amelyek során a kínai diákoknak lehetőségük nyílik eljutni Magyarországra. A diákokat ösztönözni kell arra (erre célszerű egy külön pályázatot/versenyt meghirdetni), hogy a Magyarországgal kapcsolatos pozitív benyomásaikat, emlékeiket kínai közösségi oldalaikon osszák meg barátaikkal, ismerőseikkel. Kezdetnek javasolt rövidebb intervallumú nyári kurzusokban gondolkozni. A vendégtanári kapcsolat szintén jó megoldás. És miként kezdjenek mindehhez? Vegyék fel a személyes kapcsolatot a lehetséges partnerintézménnyel, a 2-3 fős magyar delegációjuk látogasson el Kínába, mutassák be az egyetemüket, képzéseiket, tartsanak előadást egy-egy kiemelt témában. A delegációnak javasolt kínai tolmács segítségét igénybe venni. [3]
• Kizárólag tapasztalt, gazdag referenciával bíró diáktoborzó céggel, cégekkel (nem célszerű egyszerre többel) működjenek együtt! Ezek a cégek mellőzhetőek, ha az információ-szolgáltatáson túl háttér-infrastruktúrát is biztosít az intézmény, úgy mint szálláskeresés, dokumentumok fordítása, segítség a vízum-adminisztrációban stb. Ennek az árát célszerű  beépíteni a tandíjba.
• Az igazán hosszú távú megoldás az oktatás „kihozatala” Kínába. Több nyugat-európai egyetem létesített már itt képző intézményt – együttműködésben vagy önállóan. Nagy befektetés, de kimeríthetetlen a piaca: évtizedes szinten valószínűleg lényegesen jobban megtérül, mint a vendégdiákok fogadása.

 

Amiben a Sanghaji Főkonzulátus tud segíteni:

• Jelenlét az oktatási vásárokon – Amennyiben Főkonzulátusunk önálló standdal vesz részt oktatási vásáron, úgy erről, illetve az intézmények esetleges csatlakozás lehetőségéről, a Minisztériumon keresztül előre tájékoztatjuk a felsőoktatási intézményeket;
• Információ közzététele a főkonzulátus honlapján (kínai anyagokat várunk);
• Kapcsolat felvétele a lehetséges partnerekkel, illetve segítség a kiérkezőknek a program összeállításában;
• Tájékoztatás a helyi igényekről, lehetőségekről;
• Magyar-kínai tolmácsok ajánlása.
 [1] A kapcsolati háló, annak szükségessége és megléte kiemelt szerepet tölt be a hagyományos kínai kultúrában.
 [2] Javasolt megfontolni a helyi, kínai nyelvű angol nyelvvizsga elfogadását is.
 [3] Megkeresés esetén Főkonzulátusunk tud helyi magyar-kínai tolmácsokat ajánlani.